10 lutego 2016 Udostępnij

Co warto wiedzieć o uprawnieniach na wózki widłowe?

Osoby, które chcą obsługiwać wózki widłowe siłowe muszą liczyć się z tym, że niezbędne im będą w tym celu odpowiednie uprawnienia. Owszem, z sytuacją taką nie mamy do czynienia wówczas, gdy wózek jest napędzany siłą mięśni pracownika, gdy jednak w grę wchodzi silnik, niezbędne są dodatkowe środki bezpieczeństwa. W Polsce instytucją wydającą odpowiednie uprawnienia jest Urząd Dozoru Technicznego. On też odpowiedzialny zarówno za dozór, jak i tworzenie oraz zatwierdzanie programów kursów. Identyczne funkcje ma do spełnienia Instytut Mechanizacji Budownictwa oraz Górnictwa Skalnego, uzyskując uprawnienia dzięki pośrednictwu tej instytucji należy jednak liczyć się z tym, że możliwość taka otwiera się rzadziej. Same uprawnienia na wózki widłowe nie są monolitem. W Polsce możemy mówić o trzech ich rodzajach. Imienne zezwolenie wydawane jest przez zakład pracy, zaświadczenie kwalifikacyjne można uzyskać w Urzędzie Dozoru Technicznego, a książka operatora jest wydawana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Zezwolenie imienne jest wydawane przez zakład pracy, a co za tym idzie, jest ważne jedynie na jego terenie. Jeśli chcemy je uzyskać, musimy przejść przez specjalistyczny kurs opracowany przez UDT i przekazany określonemu ośrodkowi szkoleniowemu. Kurs znajduje finał w postaci wewnętrznego egzaminu składanego przed komisją ośrodka. Kolejnym krokiem jest zebranie dokumentów, które otrzymuje się po zakończeniu kursu i udanie się z nimi do pracodawcy, który wystawia imienne zezwolenie. Może jednak zdarzyć się i tak, że planujemy zmienić miejsce pracy, a jednak nadal chcemy mieć możliwość obsługi wózka widłowego. W takim przypadku niezbędne jest przedstawienie nowemu pracodawcy wszelkich zaświadczeń oraz świadectwa pracy pochodzącego z poprzedniego zakładu. Pozwala to na wystawienie imiennego zezwolenia także w kolejnej firmie. Jeśli decydujemy się na kurs, który w tym konkretnym przypadku nie daje samych uprawnień, ale pozwala na łatwiejsze otrzymanie zezwolenia, informacje na jego temat nie mogą znajdować się na zaświadczeniu imiennym.

Odnajdują one jednak swoje miejsce, a to pozwala na łatwiejszą identyfikację programu. Możemy mówić zresztą o jeszcze innym, wcale nie mniej skutecznym, sposobie na rozpoznanie programu, w oparciu o który organizowano kurs, okazuje się bowiem, że do każdego zaświadczenia jest wydawany suplement, a tam informacje są wyjątkowo szczegółowe. W przypadku wszystkich kursów, za organizację których odpowiada UDT, możemy mówić o odpowiedniej liczbie godzin określanych w systemie godzin lekcyjnych. Jeśli więc zaświadczenie posiada ich liczbę mniejszą niż jest przewidziana na dany typ wózka, nie możemy liczyć na przyznanie nam zezwolenia. Warto też zwrócić uwagę na to, czy kurs obejmuje informacje na temat bezpiecznej wymiany butli gazu LPG, właśnie w ten sposób zasilana jest bowiem spora część omawianych wózków. UTD jest instytucją, która może wydawać zaświadczenie kwalifikacyjne, a te jest ważne nie na terenie konkretnego zakładu pracy, ale w całym kraju.

Beata Kowalik

Inżynier budownictwa. Nadzoruje oraz prowadzi kursy na maszyny wykorzystywane w tym sektorze.