28 grudnia 2015 Udostępnij

Zasady pracy na wysokościach

Praca na magazynach, placach budowy wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami. Nie inaczej jest, gdy pracownik ma do czynienia z podnośnikiem platformowym. Niemniej jednak, tacy pracownicy nie mają nie wykonywania pracy w szelkach zabezpieczających. Jedynie tylko w przypadkach, gdy jeśli nie są to czynności wymagające wychylania się poza obrys podnośnika. Zasadę tę, określiło rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 roku. Ta ustawa, dotyczyła ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, niemniej w sposób pośredni dotyka także prac na wysokościach nie mierzących mniej niż metr nad poziom podłoża. Normy te, nie dotyczą także powierzchni osłoniętych ze wszystkich stron ścianami. W ustawie nie zostały uwzględnione powierzchnie wyposażone w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości. Trzeba zaznaczyć, że istotną rolę ma tu także organizowanie samej pracy na wysokościach.

Zatem, jeśli czynności zawodowe wykonywane są w sposób niezmuszający pracownika do wychylania się poza miejsce pracy odgórne regulacje również nie będą ich dotyczyły. Sprawa wygląda nieco inaczej, gdy mamy do czynienia z pracą na wysokości powyżej dwóch metrów przy użyciu sprzętu wysokościowego. Chodzi tu o drabiny, klamry, rusztowania, pomosty. Wtedy, bardzo ważne jest kontrolowanie nie tylko solidności, ale i monitorowania bezpieczeństwa tych urządzeń, nawet podczas przemieszczenia oraz dodatkowego obciążenia. Pozostając w temacie sprzętu do pracy na wysokości, warto przyjrzeć się szczegółowo pomostom roboczym. Pełnią one istotną rolę w pracach na wysokościach, dlatego też muszą one spełniać pewne wymagania. Sama powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów, samo wykończenie podłoża powinno być równe, trwale przytwierdzone do konstrukcji. Dodatkowo, w widocznym miejscu pomostu powinna znajdować się informacja o dopuszczalnym obciążeniu.

Pozostając w temacie, warto wspomnieć o kilku zasadach bezpieczeństwa, szczególnie wtedy, gdy praca ma odbywać się na rusztowaniach,pomostach ruchomych wynoszących nie mniej niż dwa metry. Wtedy, bardzo ważną kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy. Równie istotną zasadą, jest zagwarantowanie pracownikom solidnych rusztowań odpornych na obciążenia. Zanim praca się rozpocznie, na nadzorującym budowę ciąży obowiązek odbioru technicznego w trybie określonym w odrębnych przepisach. Przyjęte prawo, określa nie tylko zasady obowiązujące podczas pracy na wyżej wymienionych konstrukcjach. Normy regulujące, zabezpieczające dotyczą także prac przy konstrukcjach mniej solidnych np. słupach, konstrukcjach budowlanych bez stropów i tym podobne. Jeśli ich wysokość wynosi powyżej dwóch metrów pracownicy także mają obowiązek przestrzegania zasad. W takich miejscach, pracownicy muszą posiadać odpowiedni strój ochronny, a w szczególności hełmy. Podobnie jak w innych pracach na wysokościach, uprzednio przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń.

Zdzisław Bąk

Szkoleniowiec z zakresu sprzętu HDS.