3 lutego 2016 Udostępnij

Praca na wysokościach

Praca na wysokości, należy do jednych z najniebezpieczniejszych, dlatego wykonując czynności na rusztowaniach powyżej dwóch metrów, pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom należne środki zabezpieczające. W skład tych działań zapobiegawczych, przede wszystkim wchodzi komunikacja pionowa oraz możliwość dojścia do stanowisk pracy. Tu, trzeba wziąć pod uwagę kilka istotnych aspektów. Po pierwsze, należy sprawdzić stabilność rusztowania. Zazwyczaj odbywa się to za pośrednictwem skontrolowania poprawności posadowienia i kotwienia do stałych elementów konstrukcji obiektu budowlanego. Co ważne, trzeba także stale monitorować wytrzymałość rusztowania i pomostów na przewidywane obciążenia. Kolejną rzeczą, o jaką trzeba zadbać w trosce o bezpieczeństwo pracowników to uziemienie rusztowania metalowego.

Rolą nadzorującego pracę na wysokości, będzie także dokonanie odbioru technicznego rusztowania przed przystąpieniem do jego użytkowania. Jednocześnie należy przy tym pamiętać, że po przejściu niekorzystnych warunków atmosferycznych, jak i po długotrwałej przerwie w użytkowaniu nie można przystąpić do ponownej pracy na rusztowaniu. Będzie to możliwe dopiero po ponownym komisyjnym odbiorze. Niestety, wielu pracodawców bagatelizuje wyżej wymienione środki zapobiegawcze. Dzieje się tak, iż nie każdy zdaje sobie sprawę z konsekwencji upadku z wysokości. Z kolei, największe zagrożenie upadkiem z wysokości podczas wielu czynności. Najczęściej, nieszczęśliwe wypadki zdarzają się podczas wznoszenia konstrukcji obiektów budowlanych, ale i podczas montażu słupów, stropów, ścian, dachów.

Duże ryzyko wystąpienia upadku, niesie z sobą także montażu biegów i wsporników klatek schodowych, podestów, balkonów, nierzadko wypadki zdarzają się również podczas instalacji balustrad. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia pracowników są też prace przy elewacji budynku z wykonywanych zarówno na rusztowaniach, pomostach lub pokryciach dachowych. Sytuacji zagrażających życiu jest zdecydowanie więcej, ważne by pracodawca zlecający prace na wysokościach potrafił im w odpowiedni sposób zapobiec. W tym celu, nie sposób jest nie przypomnieć o tym, jak ważne jest przestrzeganie zasad. Norm regulujących pracę na wysokościach funkcjonuje bardzo dużo. Warto zapoznać się z nimi w sposób szczegółowy. Pierwsza zasada, mówi o tym, by każde stanowisko pracy położone na wysokości było zabezpieczone specjalnymi barierkami ochronnymi z deską krawężnikową.

Jeżeli prace są krótko terminowe, to w takich przypadkach trzeba stosować zabezpieczenia indywidualne. Kolejna zasada, określa normy postępowania na danych płaszczyznach. Jedna z zasad zaleca, codzienne kontrolowanie kondycji poszczególnych elementów konstrukcji. Równie ważne jest, uprzednie solidne wykonywanie dróg przeznaczonych do przemieszczania się pracowników. To tylko niektóre zasady, rządzące pracą na wysokościach. Przestrzeganie ich, jest procesem mozolnym, jednakże pozwoli uniknąć niepotrzebnych problemów oraz przestojów - które nikomu nie służą!

Beata Kowalik

Inżynier budownictwa. Nadzoruje oraz prowadzi kursy na maszyny wykorzystywane w tym sektorze.