15 lutego 2016 Udostępnij

Praca spawacza

Bardzo dużo młodych osób, pragnie kończyć szkołę wyższą w nadziei, że dyplom zapewni im świetlaną przyszłość. Tymczasem, praca rzemieślnicza również może być dochodowa. Doskonałym przykładem zawodu, posiadającego ogromny potencjał jest spawacz. Co należy do obowiązków, czym zajmuje się właściwie spawacz? Praca tak, jak sama nazwa wskazuje polega na spawaniu, cięciu części oraz ich elementów konstrukcyjnych wykonanych z różnych metali i ich stopów. Sam proces spawania, bazuje na stopieniu brzegów elementów w miejscu łączenia ciepłem, które zazwyczaj pochodzi ze spalania gazu palnego w atmosferze dostarczonego tlenu lub z łuku elektrycznego.

Ten z kolei, powstaje między materiałem elementu spawanego a elektrodą. Dodatkowo, spawacz może wykonywać zadania zawodowe polegające na spawaniu i cięciu metali i ich stopów różnymi metodami oraz lutowaniu palnikiem gazowym. Technik spawania jest dużo, zależności od wykorzystanej metody, spawacz dodaje lub nie elementy łączące metale. Wróćmy na chwilę do samej postaci spawacza. Co ciekawe, o jego umiejętnościach nie świadczą tylko dyplomy,ukończone kury i tym podobne. Wyznacznikiem dobrego spawacza jest jakość wykonywanej przez niego spoiny. Kryteriów jej oceny jest wiele, jak choćby sprawdza się ją pod kątem grubości, szerokości oraz stopnia wygładzenia. Uogólniając, by zostać rozchwytywanym rzemieślnikiem warto inwestować w zdobywanie wiadomości teoretycznych, a także praktyki zawodowej. Spawacz, jest nie tylko zawodem najbardziej poszukiwanym przez pracodawców, ale i potencjalnych pracowników. Nie chodzi jedynie o wysokie płace, równie ważne jest to, że stanowisko pracy spawacza jest najczęściej samodzielnym miejscem działalności.

Omawiając ten zawód, warto przybliżyć warunki i środowisko pracy spawacza. Co charakterystyczne, to prace spawalnicze mogą być wykonywane wszędzie tam, gdzie zajdzie potrzeba. Nie ważne czy na open air, czy zamkniętej sali profesjonalny spawacz może działać wszędzie. Obserwuje się, że największe zapotrzebowanie na spawaczy wykazują przedsiębiorstwa produkcyjne pojazdów mechanicznych, maszyn przemysłowych, maszyn rolniczych, taboru kolejowego. Swoje miejsce wykwalifikowany spawacz znajdzie także w szeroko rozumianych usługach oraz państwowych branżach gospodarczych jak na przykład: w górnictwie.

Każdy zawód wymaga od wykonawcy doboru odpowiedniego sprzętu. Nie inaczej jest w zawodzie spawalniczym. Tu jednak, wybór odpowiednich narzędzi zależny jest od wyboru odpowiednich technik pracy. Jeżeli mamy do czynienia ze spawaniem gazowym, to w tym przypadku stosuje się palniki gazowe, przewody i węże, które służą do połączenia butli z palnikiem spawalniczym. W branży spawalniczej wyróżnia się także technikę spawania elektrycznego. Tu wykorzystuje się przede wszystkim elektrody, topniki, i drut spawalniczy. Spawanie, wbrew pozorom jest dość rozległą działalnością. W związku z tym, zawodowcy posługują się różnymi rodzajami spawarek, które zdecydowanie korzystnie wpływają na jakość wykonywanych przez nich usług

Beata Kowalik

Inżynier budownictwa. Nadzoruje oraz prowadzi kursy na maszyny wykorzystywane w tym sektorze.