29 stycznia 2016 Udostępnij

Charakterystyka prac na wysokości

Określenie praca na wysokości odnosi się do prac wykonywanych na rusztowaniach, pomostach, podestach, słupach, galeriach, masztach, stropach, kominach, konstrukcjach budowlanych, rozstawnych i przystawnych drabinach, klamrach oraz innych podwyższeniach oraz na wszystkich tych powierzchniach, które znajdują się na wysokości wynoszącej co najmniej metr nad poziomem terenu lub podłogi. Oczywiście, termin ten nie obejmuje pracy na powierzchni i to bez względu na to, na jakiej wysokości powierzchnia ta się znajduje, o ile jest ona osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 150 centymetrów pełny ścianami (w tym również ścianami z oknem) lub wyposażona w inne stałe konstrukcje oraz urządzenia, których zadanie polega na ochronie pracowników przed upadkiem z wysokości. Podczas organizowania stanowisk pracy na wysokości wskazane jest stosowanie zabezpieczeń wynikających z rozporządzeń właściwych ministrów oraz norm.

W przypadku przystąpienia do pracy, której wykonanie grozi upadkiem z wysokości, w zależności od ich charakteru należy wybierać metodę, która gwarantuje bezpieczne jej wykonywanie. Niezbędne jest też dobranie zespołu pracowników, których wyróżniają zarówno stosowne umiejętności, jak i doświadczenie. Jeśli zatem mamy wskazać pracowników, którzy mogą być do nich dopuszczeni, na pierwszy plan wysuwają się ci, którzy maja już na swoim koncie szkolenie w zakresie BHP i instruktaż stanowiskowy, który zapoznał ich zarówno z charakterem prac na wysokości jak i z zagrożeniem, z jakim wiążą się tego rodzaju czynności oraz możliwymi skutkami zagrożeń i przyczynami wypadków. Pracownicy tacy muszą legitymować się również aktualnym orzeczeniem lekarskim, które potwierdza brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.

Oczekuje się od nich również, że będą umieć się posługiwać przydzielonymi im tak zwanymi środkami ochrony indywidualnej oraz urządzeniami zabezpieczającymi. Konieczne jest też spełnienie wymogu posiadania wiedzy na temat tego, jak w bezpieczny sposób obsługiwać podstawowe urządzenia, które są wykorzystywane w transporcie pionowym i poziomym. Jednocześnie należy mieć na uwadze to, że pracownicy, którzy znaleźli zatrudnienie przy montażu rusztowań budowlanych metalowych powinni legitymować się dodatkowymi uprawnieniami wydanymi przez komisję, którą powołał Instytut Ministerstwa Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Specjalne wymagania odnoszą się również do pracowników, którzy znaleźli zatrudnienie tak przy montażu i demontażu, jak i przy obsłudze rusztowań wiszących, ci muszą bowiem posiadać uprawnienia, które wydał im Urząd Dozoru Technicznego. Same stanowiska pracy na wysokości również powinny posiadać specjalne zabezpieczenia. Przepisy mówią w tym kontekście o balustradzie z poręczą ochronną na wysokości 110 centymetrów, desce krawężnikowej mającej wysokość 15 centymetrów oraz o poręczy pośredniej znajdującej się w połowie wysokości. Jeśli ustawienie balustrad nie jest możliwe albo jest nieuzasadnione, konieczne jest stosowanie innych skutecznych rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo pracowników.

Dariusz Niedziałek

Specjalista z zakresu organizowania kursów zawodowych, oraz wyszukiwania intratnych zawodów.