5 lutego 2016 Udostępnij

Co warto wiedzieć o kursie HDS?

Hydrauliczne dźwigi samochodowe to rozwiązania powszechnie wykorzystywane nie tylko w pracach załadunkowych, ale i tych, które są związane z wyładunkiem. Mamy w ich przypadku do czynieni z rozwiązaniami zamontowanymi na naczepach samochodów, nie zaskakuje więc to, że można dzięki nim manipulować ładunkami nawet, jeśli brakuje nam dodatkowego sprzętu wykorzystywanego w tym celu. Dźwigi samochodowe podnoszą ciężar pojazdu nawet do kilkudziesięciu ton, jeśli więc chcemy obsługiwać tego rodzaju urządzenie, musimy mieć świadomość tego, że nie będzie to możliwe bez nadawanych przez Urząd Dozoru Technicznego po pozytywnym zaliczeniu egzaminu, uprawnień HDS. Kurs HDS wydaje się rozwiązaniem szczególnie opłacalnym między innymi dlatego, że pozwala na uzyskanie bezterminowego zaświadczenia, które potwierdza, że osoba legitymująca się nim dysponuje uprawnieniami w zakresie obsługi żurawi przeładunkowych HDS.

Kurs ma przy tym za zadanie nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne przygotowanie jego uczestnika do tego, aby mógł pracować na stanowisku operatora żurawia przeładunkowego. Kurs jest też znakomitym przygotowaniem merytorycznym niezbędnym do zdania egzaminu organizowanego przez Urząd Transportu Drogowego, to bowiem właśnie ten egzamin pozwala na uzyskanie uprawnień do obsługi omawianego tu typu żurawi. Kurs jest przeznaczony dla osób, które już pracują w zawodach związanych z transportem drogowym, teraz zaś dążą do poszerzenia swoich uprawnień w zakresie rozładunku transportowanego przez siebie towaru. Posiadanie uprawnień przyczynia się do tego, że rosną szanse na zatrudnienie. Nie bez znaczenia wydaje się i to, że operator żurawia jest odpowiedzialny zarówno za przewożenie towarów, jak i za wykonywanie ich załadunków.

Zatrudniając go nie trzeba więc nawiązywać współpracy z osobami trzecimi. Oczywiście, sam kurs nie jest dostępny dla każdego,. Osoba, która chce go ukończyć musi mieć przynajmniej osiemnaście lat i wykształcenie minimum podstawowe. Niezbędne jest również posiadanie przez nią zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach. W czasie szkolenia jego uczestnicy zyskują informacje na temat dozoru technicznego i jego specyfiki, wiadomości ogólnych odnoszących się do dźwigów samochodowych, danych na temat budowy takich dźwigów i zasady, w oparciu o którą działają, a także o elementach i zespołach żurawi. Wiele uwagi poświęca się również kwestiom związanym z zagrożeniami i bezpieczeństwem, obsługą zawiesi oraz sama eksploatacją żurawi. Nacisk kładzie się tez na obowiązki spoczywające na ich operatorach oraz kwestie związane z BHP. Uczestnik kursu musi pamiętać o konieczności zaliczenia egzaminu końcowego. Ten składa się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej i odbywa się przed Inspektorem Urzędu transportu Drogowego. Po jego zakończeniu uczestnik szkolenia zdobywa zaświadczenie kwalifikacyjne wydane na drukach MEN i umożliwiające mu obsługę żurawi przeładunkowych HDS. Zaświadczenie jest bezterminowe.

Zdzisław Bąk

Szkoleniowiec z zakresu sprzętu HDS.