25 stycznia 2016 Udostępnij

Podesty ruchome - najważniejsze informacje

Podesty ruchome znane są pod wieloma nazwami. Często są opisywane jako zwyżki koszowe, podnośniki koszowe, a nawet wózki nożycowe. Za każdym razem mamy jednak do czynienia z tym samym rozwiązaniem – urządzeniem dźwigowym, które jest przeznaczone do podnoszenia zarówno osób, jak i materiałów w trakcie prac prowadzonych na wysokościach. Podesty ruchome nie są oczywiście monolitem, a o ich podziale najczęściej mówimy mając na uwadze ich typy oraz właściwości użytkowe. Na pierwszy plan wysuwają się więc podesty przejezdne wielobieżne takie, jak choćby podesty nożycowe, masztowe, przegubowe, teleskopowo-przegubowe oraz masztowo-przegubowe. Często mamy też do czynienia z podestami samojezdnymi montowanymi na podwoziu samochodowym oraz stacjonarnymi, a więc takimi, które w związku z montażem na stałe do podłoża mogą poruszać się jedynie w pionie.

Ciekawym rozwiązaniem są również podesty przewoźne, można bowiem przewozić je wykorzystując w tym celu hak holowniczy samochodu osobowego oraz podesty załadowcze, a więc takie, jak choćby windy samochodowe, burty samowyładowcze oraz platformy montowane na tyle pojazdów dostawczych. Innym kryterium podziału jest rodzaj zastosowanego napędu. Tu możemy mówić zarówno o podestach spalinowych, jak i elektrycznych, które mogą być zasilane nie tylko z wykorzystaniem akumulatora, ale i sieci. Gdy mówimy o zastosowaniu podestów ruchomych musimy mieć świadomość tego, że są one coraz szersze. Co więcej, z rozwiązaniami tego typu mamy do czynienia w bardzo zróżnicowanych gałęziach gospodarki takich, jak choćby budownictwo i produkcja. Podesty możemy spotkać również na magazynach, a nawet w firmach zajmujących się branżą reklamową.

Oczywiście, z podestami ruchomymi wiążą się różnego rodzaju zagrożenia. Często mają one indywidualny charakter i wiążą się z charakterem wykonywanej przez nie pracy. Tu warto wspomnieć choćby o utracie stateczności, która może być wywołana miedzy innymi poprzez niesprzyjające warunki atmosferyczne panujące na zewnątrz, niestabilne podłoże, a nawet przez przeciążenie samego podestu. Duże ryzyko utraty stateczności sprawia, że nowoczesne podesty są coraz częściej wyposażone w szereg zabezpieczeń o charakterze elektrohydraulicznych i mechanicznych. Działają one nawet w przypadku błędu popełnionego przez samego operatora. Chcąc zostać operatorem podestu ruchomego ze stosownymi uprawnieniami należy zdecydować się na kurs ich obsługi.

Szkolenie tego rodzaju prowadzi do egzaminu państwowego, w którym uczestniczy komisja egzaminacyjna Urzędu Dozoru Technicznego. Uprawnienia są wydawane w postaci zaświadczenia kwalifikacyjnego, charakterystyczne jest przy tym dla nich to, że są ważne bezterminowo i dotyczą obszaru całej Polski. Można je uzyskać zarówno w kategorii IP, jak i IIP. Szkolenie informuje o zagrożeniach, z jakimi należy liczyć podczas obsługi oraz o obowiązkach, jakie spoczywają na barkach operatora. Może zdecydować się na nie każdy, kto ukończył osiemnasty rok życia i ma wykształcenie co najmniej podstawowe.

Dariusz Niedziałek

Specjalista z zakresu organizowania kursów zawodowych, oraz wyszukiwania intratnych zawodów.