Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień operatora żurawi wieżowych kat. IŻ - UDT wszystkich typów to propozycja skierowana do osób, które mają już ukończony osiemnasty rok życia, mogą pochwalić się wykształceniem przynajmniej podstawowym i nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych...