27 stycznia 2016 Udostępnij

Kurs i obowiązki pilarza

Kurs pilarza jest zaliczany do dość szerokiej grupy szkoleń zawodowych. Jego ukończenie umożliwia wykonywanie między innymi tych prac, które są związane zarówno ze ścinaniem, jak i obalaniem drzew. Uczestnik kursu zyskuje informacje na temat procesu ręcznego pozyskiwania drewna. Posiadanie stosownych uprawnień pilarza-drwala jest wymogiem, o którym mówi kodeks Pracy. Wspomina się o nim również w stosownym rozporządzeniu wydanym przez Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2006 roku odnoszącego się do bezpieczeństwa i higieny pracy z zakresu gospodarki leśnej. Kurs jest szkoleniem, którego celem jest przygotowanie uczestnika do pracy z wykorzystaniem pilarki. Pozwala na zdobycie uprawnień pilarza umożliwiających pracę na omawianym tu stanowisku. Sam kurs składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

Samo szkolenie obejmuje tematy takie, jak: budowa pilarki spalinowej i zasady jej wykorzystania, konserwacja urządzenia, techniki ścinki i obalania drzew z wykorzystaniem pilarki, techniki okrzesywania i przerzynki drzewa, przyczyny i zapobieganie wypadkom z udziałem pilarek oraz kwestie związane z bezpieczeństwem i higiena pracy. Szkolenie kończy się egzaminem, a po jego zdaniu – wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego, które jest ważne bezterminowo. Sam pilarz może wykonywać szereg czynności. Jest odpowiedzialny nie tylko za obsługę, ale również za nadzór i utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym różnych odmian pilarek, zarówno stacjonarnych, jak i przenośnych. Może też wykorzystywać je tak do piłowania wzdłużnego, jak i poprzecznego różnych gatunków i różnego asortymentu drewna oraz tworzyw drzewnych.

Jego zadania dotyczą również obsługiwania pilarek łańcuchowych o napędzie spalinowym i elektrycznym, a także obsługiwania pilarek taśmowych z uwzględnieniem mocowania pił na kołach taśmowych pilarek oraz regulacji położenia prowadników tego rodzaju pił. Pilarz reguluje również położenie zespołów prowadzących w pilarkach stolarskich i rozdzielczych. Ciekawym zadaniem spoczywającym na barkach pilarza jest też obsługiwanie pilarek ramowych. W tym przypadku jego obowiązki obejmują między innymi ustawianie oraz mocowanie pił w ramie, regulację górnych registrów oraz położenia górnych walców przesuwnych, a także sterowanie ruchami wózków zarówno podawczych, jak i odbiorczych.

W zakresie pilarek tarczowych pilarz odpowiada za ustawianie oraz mocowanie pił w zespołach roboczych pilarek, do jego obowiązków zalicza się jednak również dobór, a następnie również ustawienie we właściwy sposób kilku klina rozszczepiającego rzaz w pilarkach wzdłużnych. Zadaniem, które spotyka się z dużym zainteresowaniem jest też wykonywanie obróbki poprzez piłowanie na pilarkach poprzecznych przeznaczonych do kłód i tarcicy tak z posuwem ręcznym, jak i zmechanizowanym. Wyliczanie obowiązków pilarza nie byłoby jednak kompletne, gdybyśmy nie wspomnieli o obsłudze obrabiarek stolarskich, wykonywaniu obróbki z wykorzystaniem pilarek przenośnych oraz o czyszczeniu i okresowym smarowaniu poszczególnych zespołów.

Beata Kowalik

Inżynier budownictwa. Nadzoruje oraz prowadzi kursy na maszyny wykorzystywane w tym sektorze.