8 stycznia 2016 Udostępnij

Charakterystyka kursu spawacza

Kurs spawacza jest organizowany po to, aby przygotować kandydata zarówno do praktycznego, jak i teoretycznego egzaminu państwowego składanego przed komisją, która została powołana przez Instytut Spawalnictwa w zakresie wykonywania prac spawalniczych (tu należy podkreślić, że mamy do czynienia z regułą, od której istnieją wyjątki, mówimy o nich w przypadku prac spawalniczych wykonywanych pod ziemią w ruchu zakładu górniczego). Już po zakończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnik może się cieszyć z uzyskania wyżej wymienionych uprawnień. Przyjmują one postać tak zwanej książeczki spawacza oraz certyfikatu, który może dotyczyć jednego z kilku zakresów. Kurs nie jest monolitem warto więc wspomnieć, że możemy mieć do czynienia z kursem podstawowym spawania gazowego, kursem podstawowym spawania elektrycznego, kursem podstawowym spawania z wykorzystaniem metody MIG, kursem podstawowym spawania metodą MAG oraz metodą TIG. Książka spawacza musi występować w połączeniu z certyfikatem.

Oba dokumenty upoważniają do pracy jako spawacz, zawsze jednak odbywa się to w zakresie uzyskanych uprawnień. W przeciwieństwie do wielu innych uprawnienia spawaczy mają charakter okresowy, a w związku z tym konieczne jest przeprowadzenie egzaminu weryfikacyjnego. Ten odbywa się co dwa lata i jest odnotowywany na świadectwie egzaminu spawacza. Celem kursu niezmiennie pozostaje przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu spawacza z wykorzystaniem określonej metody. Przygotowanie zawsze musi mieć charakter teoretyczny oraz praktyczny. Już po odbyciu szkolenia od jego uczestników oczekuje się stosowania sprzętu i środków ochrony tak indywidualnej, jak i zbiorowej, stosowania prawidłowych metod wykonywania czynności na danym stanowisku, wykonywania czynności na danym stanowisku w sposób prawidłowy, przestrzegania parametrów oraz rozpoznawania zagrożeń podczas wykonywania czynności. Kadra dydaktyczna, która prowadzi zajęcia podczas kursu spawaczy musi posiadać niezbędne w tym celu wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne, a także aktualne uprawnienia spawalnicze.

Dodatkowo składa się ona z osób, które legitymują się długoletnim doświadczeniem zawodowym i pedagogicznym tak w spawaniu, jak i w prowadzeniu kursów. Na kurs spawalniczy mogą być zakwalifikowane osoby, które mają przynajmniej osiemnaście lat i dysponują orzeczeniem lekarskim, które potwierdza, że ich stan zdrowia umożliwia im wykonywanie prac o charakterze spawalniczym. Samo spawanie jest czynnością, z którą mamy do czynienia w niemal każdej dziedzinie przemysłu. O największym zapotrzebowaniu na spawaczy o zróżnicowanych specjalnościach mówi się oczywiście w kontekście dużych zakładów przemysłowych. Najczęściej mamy do czynienia z branżą budowlaną i przemysłem stoczniowym, nie są to jednak jedyne miejsca, w których występuje zapotrzebowanie na spawaczy. Osoby, które mają wysokie uprawnienia mogą szukać zarobku między innymi w zakładach odpowiadających za produkcję kotłów i nowoczesnych zbiorników ciśnieniowych.

Zdzisław Bąk

Szkoleniowiec z zakresu sprzętu HDS.