Kurs spawacza jest organizowany po to, aby przygotować kandydata zarówno do praktycznego, jak i teoretycznego egzaminu państwowego składanego przed komisją, która została powołana przez Instytut Spawalnictwa w zakresie wykonywania prac spawalniczych (tu należy podkreślić, że mamy do...